Aktualności Muzeum

PROF. BUZEK I KONARZEWSCY W PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM W KATOWICACH

21.06.2024

CIESZYNIACY W PANTEONIE GÓRNOŚLĄSKIM

Mam honor i zaszczyt przekazać informację, iż z rekomendacji Muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, dnia 29.06.2024 roku, zostaną uroczyście włączeni do Panteonu Górnośląskiego w Katowicach, kolejni przedstawiciele Ziemi Cieszyńskiej:

- Profesor Józef Buzek - polski statystyk, ekonomista, polityk, poseł na Sejm Ustawodawczy i senator I kadencji w II RP z ramienia PSL „Piast”, organizator i pierwszy dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego, polski protoplasta paneuropeizmu, dziadek stryjeczny Premiera Jerzego Buzka;

- Ludwik Konarzewski senior i Ludwik Konarzewski junior - polscy malarze, rzeźbiarze i pedagodzy plastycy, społecznicy, działający na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim.

W poprzednich latach, Muzeum Sarkandrowskie w Skoczowie, wprowadziło do Panteonu Górnośląskiego w Katowicach:

2023 r.

Helenę Molak – emisariuszkę Wincentego Witosa, polską socjolożkę, działaczkę ruchu ludowego.

2022 r.

Prof. Jana Hermę – „rzeźbiarza ekumenicznego”, polskiego artystę rzeźbiarza, twórcę pomników, medaliera, pedagoga, profesora sztuki, społecznika.

W tym roku, zostanie włączonych 21 osób w poczet 206. wielkich osobowości Śląska, minionego stulecia.

Powołana instytucja kultury jest pomnikiem upamiętniającym powrót Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej w 1922 roku, jak również, formą uznania i podziękowania dla OSÓB, za wierność i poświecenie dla małej Ojczyzny. Tworzona od podstaw instytucja kultury jest szkołą ukazującą praktyczne formy patriotyzmu. Działalność instytucji to także próba wypełnienia luki pamięci i naprawienia zaniedbań związanych z przechowaniem i przekazywaniem świadectw o historii. Powstanie Panteonu Górnośląskiego i jego działalność ma zmierzać do przywrócenia obiektywnego i rzetelnego przekazu historycznego z uwzględnieniem ważnych dla Śląska postaci.

Panteon Górnośląski w Katowicach – mieści się w przyziemiu katowickiej Archikatedry Chrystusa Króla. Panteon został otwarty w czerwcu 2022 roku, z okazji stulecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Jest to ważne miejsce na kulturalnej mapie Katowic, Śląska i Polski. Instytucja prowadzona jest przez Województwo Śląskie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezję Katowicką oraz Miasto Katowice.

Jakub Staroń
Kierownik Muzeum Sarkandrowskiego

 

Kontakt

Muzeum Parafialne im.św. Jana Sarkandra
Rynek 2
43-430 Skoczów
Godziny otwarcia

wtorek-piątek 9.30 - 16.00
sobota 9.30 - 12.00

Osoby indywidualne i grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.