św. Jan Sarkander

JAN SARKANDER

20.12.1576 - 17.03.1620

ŻYCIE ŚWIECKIE

1576 20 grudnia urodził się w piwnicy/obecnie kamienicy przylegającej do skoczowskiego ratusza/,w czasie przemarszu wojsk rakuskich przez miasto. Ochrzczony przez księdza Wojciecha Gagatkowskiego,w kościółku szpitalnym należącym wtedy do katolików. Czwarty syn mieszczanina Grzegorza Macieja Sarkandra i Heleny z Góreckich,primo voto Welczowskiej

1589 Po śmierci ojca przenosi się z matką do Przybora na Morawy,gdzie uczy się w katolickiej szkole parafialnej

1593 Rozpoczyna naukę w kolegium jezuickim w Ołomuńcu

1597 Zapisuje się na wydział filozoficzny w Ołomuńcu. W wykazie studentów z 8 czerwca zachował się wpis: JOANNES SARCANDER PRIBORIENSIS MORAVUS

1600 Przyjęty na wydział filozoficzny uniwersytetu w Pradze. W 1602 r. kończy logikę i filozofię,otrzymuje stopień bakałarza. W 1603 r. magistra nauk wyzwolonych i filozofii

1604 6 września zapisuje się na wydział teologiczny uniwersytetu w Grazu. Po 2 latach przerywa studia

1606 Przebywa u brata księdza Mikołaja-dziekana w Wielkim Międzyrzeczu. 3 września zostaje spisana umowa przedślubna między Janem Sarkandrem a Anną Płachecką. Jan kupuje dom w Brnie i ogród z winnicą w Kłobukach. Po roku wraca na studia do Grazu. Uzyskuje doktorat z teologii

1607 Przyjmuje niższe święcenia w Kromierzyżu

1608 Przebywa w Opawie,gdzie pomaga bratu księdzu Mikołajowi,dziekanowi w tym mieście.20 grudnia przyjmuje święcenia kapłańskie - subdiakonatu w Ołomuńcu

1609 19 marca kardynał Franciszek Dietrichstein wyświęca go w Brnie na diakona.

22 marca bp J.Ch.Civalli udziela mu święceń kapłańskich w kościele kolegiackim pw. św. Piotra i Pawła w Brnie

DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA

1609 Pomaga bratu ks. Mikołajowi,jako wikary w Opawie. Mianowany proboszczem w pobliskim Jaktarze - odmawia przyjęcia tej funkcji.

Zostaje proboszczem w Uniczowie. W grudniu uwięziony w Kromierzyżu pod zarzutem pomocy bratu ks. Mikołajowi w ucieczce z więzienia w Wyszkowie. Uniewinniony z braku dowodów we wrześniu 1610 roku

1611 Zostaje proboszczem w Charwatach, gdzie toczy spór z parafianami o używanie pieśni ludowych w liturgii. Po 3 miesiącach prosi o przeniesienie. Przebywa w Kromierzyżu bez własnej parafii

1612 Mianowany proboszczem w Zdounkach. Zajmuje się rekatolizacją

1615 Zostaje proboszczem w Boskowicach. Podejmuje odbudowę kościoła

1616 Mianowany proboszczem w Holeszowie, siedzibie Ladislawa Popiela Lobkowica-morawskiego hetmana krajowego. Zajmuje się rekatolizacją. Popada w konflikt z okoliczną szlachtą-głównie z Wacławem Bitowskim z Bystrzycy o dziesięciny należne kościołowi

1619 W maju Morawy przyłączają się do powstania czeskiego. W lipcu za zgodą dziekana Jan Sarkander udaje się do Częstochowy,gdzie przebywa przez miesiąc. W powrotnej drodze zatrzymuje się w dobrach Lobkowica-Rybniku,gdzie pisze list z prośbą o zwolnienie z urzędu proboszcza w Holeszowie. Udaje się do Krakowa. W październiku jest znów w Rybniku,gdzie odbiera list Lobkowica, nakazujący mu powrót do Holeszowa. Wraca na Morawy w listopadzie,gdzie zastaje garstkę katolików.

1620 W lutym Lisowczycy najeżdżają Śląsk i Morawy, pustoszą m.in. majątki Bitowskiego - wtedy komisarza Moraw. Sarkander wychodzi z procesją naprzeciw Lisowczykom,ratuje Holeszów przed pogromem. Bitowski wydaje nakaz aresztowania Sarkandra, który ukrywa się początkowo w zamku w Towaczowie, następnie w lesie kołoTroubek,skąd zostaje pojmany

PROCES I MĘCZEŃSKA ŚMIERĆ

1620 13 lutego rano I przesłuchanie,wieczorem II. Zarzuty sprowadzenia lisowczyków na Morawy,prześladowania różnowierców, sędziowie chcą poznać tajemnicę spowiedzi Lobkowica.

Użyto tortur.

17 lutego III przesłuchanie. Najsurowsze tortury. Kapłan milczy. Po miesiącu doznanych mąk umiera w wiezieniu – 17 marca 1620 roku. 24 marca pochowany w kaplicy św. Wawrzyńca w kościele Wniebowzięcia NMP w Ołomuńcu

WYNIESIENIE NA OŁTARZE

1859 breve papieża Piusa IX kończy proces beatyfikacyjny

1860 uroczystości beatyfikacyjne Jana Sarkandra w bazylice św. Piotra w Rzymie

1995 21 maj kanonizacja w Ołomuńcu

22 maj uroczystości w Skoczowie – Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Sarkandra

Kontakt

Muzeum Parafialne im.św. Jana Sarkandra
Rynek 2
43-430 Skoczów
Godziny otwarcia

wtorek-piątek 9.30 - 16.00
sobota 9.30 - 12.00

Osoby indywidualne i grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.