SZLAK PROF. HERMY

Z rekomendacji Muzeum św. im. Jana Sarkandra w Skoczowie, Profesor Jan Herma [ur. 1935 w Goleszowie – zm. 2019 w Cieszynie] - rzeźbiarz ekumeniczny ze Śląska Cieszyńskiego, został włączony w poczet 165. wielkich osobowości Śląska, minionego stulecia, do Panteonu Górnośląskiego w Katowicach.

Powołana instytucja kultury jest pomnikiem upamiętniającym powrót Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej w 1922 roku, jak również, formą uznania i podziękowania dla OSÓB, za wierność i poświecenie dla małej Ojczyzny.

Rozpoznając wyjątkowy czas, Muzeum im. św. Jana Sarkandra w Skoczowie, opracowało „Skoczowski szlak Prof. Jana Hermy”. Szlak ten jest uzupełnieniem już dwóch istniejących, są to: „Szlak św. Jana Sarkandra” oraz „Szlak Gustawa Morcinka”. Spuścizna artystyczna, którą pozostawił po sobie Profesor Herma w Skoczowie, będzie drogą PRAWDY, DOBRA I PIĘKNA dla nas i przyszłych pokoleń.

Kontakt

Muzeum Parafialne im.św. Jana Sarkandra
Rynek 2
43-430 Skoczów
Godziny otwarcia

wtorek-piątek 9.30 - 16.00
sobota 9.30 - 12.00

Osoby indywidualne i grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.