Modlitwy

Modlitwy do św. Jana Sarkandra odmawiane od wielu lat w parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie:

Święty Janie, czczony na ziemi śląskiej jako męczennik za wiarę, uproś nam męstwo chrześcijańskie. Nieustraszony obrońco tajemnicy spowiedzi świętej, przez swoją prośbę u Boga podtrzymuj w nas zaufanie do spowiednika jako ojca i lekarza duszy. Uproś zrozumienie, jak bardzo nam w życiu potrzeba pokuty i przebaczenia. Pomóż, abyśmy dobrze korzystali z sakramentu pokuty. Amen.

*******************************************************************

Boże w Trójcy Świętej, dziękujemy Ci za wszystkie łaski jakie spłynęły na Twój Kościół, kiedy wyniosłeś do chwały świętych Jana Sarkandra. Uczyniłeś Go dla nas wzorem wielu cnót, zwłaszcza stałości w wierze. Chwała Jana ze Skoczowa będzie jeszcze większą chwałą samego Chrystusa, Głowy naszej i Jego Mistycznego Ciała – Kościoła. Przyczyni się także do zjednoczenia chrześcijan na Śląsku Cieszyńskim. Stanie się to silniejszym bodźcem do naśladowania cnót świętego. Prosimy Cię o to Boże, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Pana naszego. Amen.

*******************************************************************

Święty Janie ze Skoczowa, Patronie trzech narodów, wspieraj nas w budowaniu jedności wśród chrześcijan. Kapłanie, który sprostałeś ciężkiej próbie wierności Chrystusowi, ukaż nam moc płynącą z modlitwy. Męczenniku wierny tajemnicy spowiedzi, uproś, abyśmy ufali w Boże Miłosierdzie i żyli w czystości sumienia. Niech za Twoim wstawiennictwem Chrystus Pan napełnia nasze serca swoją łaską. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

*******************************************************************

LITANIA DO ŚW. JANA SARKANDRA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas!

Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, módl się za nami!

Matko Kościoła,

Królowo męczenników,

Święty Janie Sarkandrze,

Męczenniku za wiarę,

Gorliwy sługo Chrystusa Pana,

Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,

Męczenniku jedności i pojednania,

Przykładzie gorliwości kapłańskiej,

Wzorze spowiedników,

Niezachwiany stróżu tajemnicy spowiedzi,

Nawołujący grzeszników do pokuty,

Odważnie występujący w obronie praw Kościoła,

Wzorze doskonałości chrześcijańskiej,

Wzorze cierpliwości i pokory,

Orędowniku we wszystkich potrzebach,

Patronie Śląska Cieszyńskiego,

Patronie naszej diecezji,

Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie!

Od każdego grzechu,

Od powikłań sumienia,

Od odkładania spowiedzi i pokuty,

Od niebezpieczeństw grożących ciału i duszy,

Od fałszywych ludzi i zdrady przyjaciół,

Od wyjawiania tajemnic nam powierzonych,

od zaniedbywania obowiązków naszego powołania,

Przez Twoje skazanie na śmierć krzyżową,

Przez Twoje haniebne zrównanie z łotrami,

Przez pośmiewiska doznane od faryzeuszów,

Przez ofiarną śmierć Twoją,

W dzień sądu Twego,

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,

Abyś nas do czytania i umiłowania Pisma Świętego doprowadzić raczył,

Abyś nam łaski nawrócenia i świętości życia udzielić raczył,

Abyś wszystkich chrześcijan do jedności wiary przyprowadzić raczył,

Abyś cześć świętego Jana Sarkandra pomnożyć raczył,

Abyś prośby wszystkich jego czcicieli przyjąć raczył,

Synu Bożym

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

 

K: Módl się za nami, święty Janie Sarkandrze.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chgrystusowych.

Módlmy się: Boże, któryś świętego Jana męczennika w wyznawaniu prawdziwej wiary umocnić raczył, prosimy Cię, udziel nam łaski odważnego trwania w świętej wierze i spraw, abyśmy dzięki Jego wstawiennictwu szerzyli jedność myśli i serc wśród wszystkich wyznawców Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

*******************************************************************

Janie Sarkandrze, święty męczenniku,

Patronie krain polskich i morawskich,

Twoje wspomnienie niechaj nas umacnia

W drodze ku Bogu.

 

Jesteś przez Pana przerzuconym mostem

Ponad brzegami poróżnionych braci,

Aby ich godzić mocą Ewangelii

Większą od granic.

 

Czuwaj więc teraz nad swoimi braćmi,

Którzy u ciebie szukają pomocy

W ziemi rodzinnej i tam, gdzie przelałeś

Krew swoją niewinną.

 

Pomóż nam, Ojcze, zawsze być z Chrystusem.

Głosić Go co dzień słowami i czynem.

Naucz wprowadzać pokój nieobłudny

Między zwaśnionych.

 

Chwała niech będzie Bogu w Trójcy Świętej.

Cześć i podzięka za ciebie, Pasterzu,

Który męczeństwem potwierdziłeś prawdę

Dobrej Nowiny.

Kontakt

Muzeum Parafialne im.św. Jana Sarkandra
Rynek 2
43-430 Skoczów
Godziny otwarcia

wtorek-piątek 9.30 - 16.00
sobota 9.30 - 12.00

Osoby indywidualne i grupy zorganizowane proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.